PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Králíky

Region Králicko leží v nejvýchodnějším cípu Čech na rozhraní Moravy a Polska, v okrese Ústí nad Orlicí. Původně hornické město, které je hlavním východiskem pro oblast Králického Sněžníku. V minulosti se proslulo především řezbářstvím. K architektonickým zajímavostem patří klasicistní radnice, dnes muzeum. Významnou kulturní památkou je Hora Matky Boží s klášterem - tradiční poutní místo Králík, která svou historií, architekturou a interiérem přitahuje řadu let turisty nejen z naší vlasti ale i ze zahraničí.
V létě Vám Králicko nabízí ideální podmínky pro turistiku a cyklistiku, v zimě pro sjezdové a běžecké lyžování. Jednou z největších atrakcí této oblasti, jež můžete navštívit, je mohutný systém československého pohraničního opevnění z let 1935-1938. Jedinečná poloha umožňuje krátkodobé návštěvy sousedního Polska, turisté tu mohou kromě silničního a železničního přechodu využít i husté sítě hraničních přechodů pro pěší a cyklisty. Králicko je jednou z nejméně ekologicky poškozených oblastí v České republice, a proto i ideální oázou klidu pro strávení dovolené.
Texty použity z webu www.kraliky.cz autor Lukáš Král.

Městské muzeum Králíky - vznik města odtajní pověst o dceři krále Panila, ještě dřevěné domy na náměstí ukáže obraz ze 17. století, cechy představí své znaky, měšťané zase nechají nahlédnout do svých domácností. Po vojácích zůstaly zbraně a pověstný tereziánský katastr vás seznámí s tím, jak se dříve trestali zločinci a lotřiWeb: 

Vojenské muzeum Králíky - tanky, samohybná děla, bojová vozidla pěchoty, obrněné transportéry, polní děla, protiletadlová děla, protiletadlové rakety, minomety, nákladní automobily, nosič raket, munice, zbraněWeb: 

Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 - stálá expozice o založení Republiky Československé v roce 1918 a návratu čs. legií do vlasti s unikátní výstavou o počátcích chirurgie a vojenského lékařstvíWeb: 

KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
KrálíkyKrálíky
Králíky
Fotografie uživatelů
Králíky - klasicistní budova muzea z 18.století v níž sídlí rovněž Městské informační centrum
Králíky, Mariánská hora - pohled od kláštera Hedeč na střed města Králíky
Vstupní portál kláštera Hora Matky Boží Hedeč
Betonová hranice K-Bg-S 12 Na kótě
Klášter Hora Matky Boží a okolí
Horní Orlice - rozhledna na vrchu Val
Králíky - Velké náměstí
Králíky - kašna se sochou přadleny na Velkém náměstí

Virtuální prohlídky serveru Virtuální prohlídky serveru
Dělostřelecká tvrz Bouda
Dělostřelecká tvrz Bouda
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 U cihelny Králíky
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 U cihelny Králíky
Vojenské muzeum Králíky
Vojenské muzeum Králíky